Kjøp og salg

Her vil medlemmer kunne få lagt ut sine kjøretøy for salg, alternativt kjøretøy som ønskes kjøpt.