Medlemsbladet Blekka

LSVK gir ut medlemsbladet Blekka 4 ganger i året. Vi ser på muligheten til å gjøre Blekka tilgjengelig for medlemmer via nettsiden.

Ønsker du å bidra med stoff eller annet til medlemsbladet? Send oss en e-post til