Medlemskap

Vi ønsker gjerne flere medlemmer i klubben vårt. Medlemmer får tilgang til visse fordeler, pluss at man støtter opp et tiltak som er til glede for svært mange. Dette kommer det straks mer om.

Klubbens medlemsmatrikkel inneholder diverse opplysninger. For å ajourføre matrikkelen i mer moderne former gjennom nettsiden, sees det foreløpig på muligheten for å:

  • lage et enkelt skjema for å kunne melde seg inn/ut
  • lage et enkelt skjema for å registrere inn/ut kjøretøy

Listen er ikke uttømmende og justeres fortløpende.