Om klubben

Klubblogo for Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb
Moderne utgave av klubblogoen. Tegnet av Kaj Hansen.

Klubbens fulle navn er Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb, forkortet til LSVK. Den ble stiftet stiftet 17. november i 1987 og vedtektene kan du se her.

LSVK er registrert i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister med organisasjonsnummer 998 443 008 og er et lokallag under Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, forkortet til LMK.

Klubben har møtelokale på Hedrum bygdetun der det normalt arrangeres møter den 2. tirsdagen hver måned, med unntak av juli og august. Dessverre vil all møteaktivitet utgå så lenge man er pålagt restriksjoner av norske myndigheter vedrørende arrangementer og samlinger som følge av COVID-19.

Mer informasjon kommer så snart vi har fått jobbet mer med nettsiden.